Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Website https://hoaipb2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giao viên bồi dưỡng Tiếng Việt
Xác thực bởi Lê Thị Vy, Lê Quang Dương
Đã đưa lên 2643 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 217 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2932 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 719333 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

về đầu trang

Click vào đôi chim để về đầu trang