Cộng hai số thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Diệu Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:39' 07-11-2014
Dung lượng: 826.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
4m 85cm =
72ha =
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
4,85
0,72
… m
… km2
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
.
.
.
A
B
C
1,84m
2,45m
Ta phải thực hiện phép cộng:
Cộng hai số thập phân
Ta có: 1,84 m = 184 cm
184
+
429 (cm)
429cm = 4,29m
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,84
2,45
+
9
2
4
,
(m)
2,45 m = 245 cm
245
1,84 + 2,45 = ... (m)
4,29
Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
Làm việc cả lớp :
Nhận xét điểm giống và khác nhau giữa 2 phép tính sau :
(cm) và 2,45(m)
429 (cm) 4,29(m)
(cm) 1,84(m)
+
+
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
.
.
.
A
B
C
1,84m
2,45m
Ta phải thực hiện phép cộng:
Ta có: 1,84m = 184cm
184
+
429 (cm)
429cm = 4,29m
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,84
2,45
+
2,45m = 245cm
245
1,84 + 2,45 = ... (m)
4,29
4,29 (m)
Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên
Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.
Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
b) Ví dụ 2 15,9 + 8,75 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
15,9
8,75
+
5
6
4
2
,
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
Cộng hai số thập phân
Thảo luận nhóm đôi 2 phút. Đặt tính rồi tính
a) Ví dụ 1
Cộng hai số thập phân

a) 47,5 b) 39,18
26,3 7,34

+
+
73,8
46,52
Bài 1: Tính
LUYệN TậP
17,4
44,57
+
+
7,8
9,6
34,82
9,75
Bai 2: aịt tnh roăi tnh :
a. 7,8 + 9,6 b. 34,82 + 9,75
Cộng hai số thập phân
LUYệN TậP
TOÁN :
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3:
Nam cân nặng 32,6 kg . Tiến cân nặng hơn Nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Tóm tắt:
Nam
4,8kg
Bài giải:
Số kg Tiến cân nặng là:
32,6 + 4,8 = 37,4(kg)
Đáp số: 37,4kg
trò chơi:
Đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S
a) 47,5
23,3
70,8
b) 31,2
5,41

8,59
c) 4,39
4,2
8,53
d) 2,6
0,05
2,65
Đ
S
Đ
Đ
+
+
+
+
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
01
Hết giờ
Trò chơi
Ô cửa bí mật
Ô CửA
Bí MậT
Cửa số 3
Cửa số 2
Cửa số 1
+ 3,8
+ 2,2
+ 10,5
+ 1,9
1,1
Trò chơi
Ô cửa bí mật
1,1
+ 1,9
+ 10,5
+ 2,2
+ 3,8
3
13,5
15,7
Cửa số 1
Cửa số 2
Cửa số 3
Ô cửa bí mật
19,5
Luyện tập :
- Cộng các số thập phân.
- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân
Dặn dò
tiết sau :
Chúc quý thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc.
Chúc các em ngoan chăm học giỏi
 
Gửi ý kiến

về đầu trang

Click vào đôi chim để về đầu trang