BAI 20 SU 6

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Hồ Diệu Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:34' 05-02-2012
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
MÔN:
LỊCH SỬ
LỚP:6
TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Kiến thức trọng tâm:

- Những chuyển biến về xã hội và văn hoá ở nước ta
các thế kỉ I - thế kỉ VI
- Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248
Tiết 23: Bài 20:


TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI
SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI
? Quan sát sơ đồ, em cho biết xã hội nước ta
thời Văn Lang-Âu Lạc như thế nào?
Xã hội thời Văn Lang-Âu Lạc đã bị phân hoá thành 3 tầng lớp: quí tộc, nông dân công xã và nô tì, như vậy đã có sự phân biệt giàu, nghèo, địa vị sang hèn. Xã hội Âu Lạc trước khi bị phong kiến phương Bắc thống trị bước đầu đã có sự phân hoá.
SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI
- Quan lại đô hộ nắm quyền thống trị.
Địa chủ Hán có quyền lực, cướp đất. Hào trưởng Việt tuy có thế lực ở địa phương nhưng bị bọn thống trị chèn ép, khinh rẻ. Họ là những người có uy tín trong nhân dân -> trở thành lực lượng lãnh đạo nhân dân đấu tranh.
- Các thành viên công xã: nông dân công xã, nông dân lệ thuộc và thợ thủ công.
- Nô tì: địa vị thấp nhất xã hội.
=> Thời kì bị đô hộ, xã hội ÂL tiếp tục bị phân hoá sâu sắc.

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK)
b. Chuyển biến về văn hoá:
- Bọn đô hộ mở 1 số trường học ở các quận dạy chữ Hán.
- Đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục vào nước ta.
- Nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt, sống theo phong tục người Việt, vận dụng chữ Hán theo cách đọc của mình.
? Chính quyền phong kiến
phương Bắc thực hiện những
chính sách văn hoá thâm độc
như thế nào?
? Việc chính quyền đô hộ mở trường học ở nước ta nhằm
mục đích gì?
? Bọn chúng có đạt được những
mục đích đó không? Vì sao?
?Vì sao người Việt vẫn giữ được những
phong tục, tập quán và tiếng nói riêng
của tổ tiên mình như vậy?
Vì do những phong tục, tập quán và tiếng nói riêng
của tổ tiên đã được hình thành từ lâu đời, là đặc trưng bản sắc riêng của dân tộc ta có sức sống bất diệt

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK)
b. Chuyển biến về văn hoá:
- Bọn đô hộ mở 1 số trường học ở các quận dạy chữ Hán.
- Đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục vào nước ta.
- Nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt, sống theo phong tục người Việt, vận dụng chữ Hán theo cách đọc của mình.
4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248):
NU?C TA B? NH NGƠ DƠ H?
B?T DN TA MỊ NG?C TRAI
NHÀ NGÔ BẮT NHÂN DÂN TA LÊN RỪNG SĂN NGÀ VOI, TÊ GIÁC
Qua các hình ảnh trên em cho biết nguyên nhân
nổ ra cuộc khởi nghĩa?

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK)
b. Chuyển biến về văn hoá:
- Bọn đô hộ mở 1 số trường học ở các quận dạy chữ Hán.
- Đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục vào nước ta.
- Nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt, sống theo phong tục người Việt, vận dụng chữ Hán theo cách đọc của mình.
4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248):
Nguyên nhân: Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô.
Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?
Tiết Tổng tâu lên vua:”Giao Chỉ...đất rộng, người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó cai trị”
Qua lời tâu của Tiết Tổng cho chúng ta thấy nhân dân ta
rất căm thù quân đô hộ, không cam chịu áp bức, bóc lột,
sẵn sàng đứng lên chống lại chúng, không dễ gì để
cho chúng có thể cai trị được
B TRI?U N?I D?Y ? C?U CHN
TRIỆU QUỐC ĐẠT-ANH TRAI TRIỆU THỊ TRINH
? Em hãy nêu những hiểu biết của mình
về Bà Triệu?
Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, là em gái của Triệu Quốc Đạt-
một hào trưởng lớn ở miền núi huyện Quan Yên-
quận Cửu Chân (miền núi Nưa-Thiệu Yên-Thanh Hoá)
B TRI?U SAN BO
HAI ANH EM BÀ TRIỆU TÍNH CHUYỆN KHỞI NGHĨA
B TRI?U LUY?N V
CAN C? ? NI TNG-
NGHIA QUN LUY?N V
CHUẨN BỊ LƯƠNG THỰC
THANH NIÊN GIÁ NHẬP NGHĨA QUÂN
Bà Triệu cùng với anh trai Triệu Quốc Đạt
chuẩn bị khởi nghĩa như thế nào?
Thảo hịch kể tội ác của giặc Ngô, kêu gọi mọi người đứng lên
đánh giặc cứu nước, được đông đảo quần chúng nhân dân
hưởng ứng cùng nhau mài gươm, luyện võ, tích luỹ lương
thực nuôi quân ở núi Nưa..
Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm
tì thiếp cho người
Em hiểu lời đáp
của Bà Triệu nói lên
điều gì?
Ý chí kiên cường. bất khuất, đấu tranh giành độc lập, không chịu làm nô lệ của Bà Triệu

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK)
b. Chuyển biến về văn hoá:
4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248):
Nguyên nhân: Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô.
b. Diễn biến:
NGHĨA QUÂN TẤN CÔNG THÀNH
BÀ TRIỆU BAO VÂY THÀNH CỬU CHÂN
Cuộc khởi nghĩa diễn ra như thế nào?
KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248
CỬU CHÂN
PHÚ ĐIỀN

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
b. Chuyển biến về văn hoá:
4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248):
Nguyên nhân: Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô.
b. Diễn biến:
- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Châu Giao.


BÀ TRIỆU CƯỠI VOI RA TRẬN
Khi ra trận trông Bà Triệu như thế nào?

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa
của Bà Triệu?
Cuộc khởi nghĩa lan rộng
chấn động Châu Giao,
làm cho bọn đô hộ rất lo sợ
KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248
CỬU CHÂN
PHÚ ĐIỀN
Quân Ngô đối phó như thế nào?
Vua Ngô tức tốc cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Châu Giao đàn áp cuộc khởi
nghĩa, Lục Dận là tên tướng xảo quyệt một mặt mở các trận tiến công quân sự vào lực
lượng của nghĩa quân, mặt khác dùng thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ nội bộ nghĩa quân.
Trước tình thế đó Bà Triệu làm gì?
Bà Triệu cùng quân sĩ củng cố lực lượng
ra sức chống quân Ngô, trong một trận
quyết chiến với giặc, Bà Triệu
anh dũng hi sinh trên núi Tùng
(Phú Điền- Hậu Lộc-
Thanh Hoá)

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
a. Những chuyển biến về xã hội:
b. Chuyển biến về văn hoá:
4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248):
Nguyên nhân: Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô.
b. Diễn biến:
- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Châu Giao.
Nhà Ngô sai Lục Dân đem quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa.

Nguyên nhân vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại?
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm
1 và 2
Tuy bị thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa gì?
Nhóm
3 và 4
Nguyên nhân thất bại:
Lực lượng chênh lệch, nhà Ngô quá mạnh, mưu kế
hiểm độc, nghĩa quân còn non yếu.
Ý nghĩa lịch sử:
Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết tâm
giành độc lập của dân tộc ta.

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt)
Tiết 23: Bài 20:

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI:
4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248):
Nguyên nhân: Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô.
b. Diễn biến:
- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Châu Giao.
Nhà Ngô sai Lục Dân đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng
(Phú Điền -Hậu Lộc- Thanh Hoá).
d. Ý nghĩa lịch sử: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc.
c. Nguyên nhân thất bại: Lực lượng chênh lệch, nhà Ngô quá mạnh, mưu kế hiểm độc, nghĩa quân còn non trẻ, thế cô.
Qua bức tranh em nhận biết điều gì?

Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng
Túi gấm cho lẫn túi hồng,
Têm trầu cánh kiến cho chồng ra quânBÀI TẬP
Bài tập 1: Chính quyền đô hộ đã làm gì để đồng hoá nhân dân ta:

a. Mở trường dạy chữ Hán tại các quận.

b, Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo
và những phong tục, luật lệ của người Hán.
c. Đào tạo quan lại người Việt nhằm phục vụ cho chính quyền đô hộ.
d. Câu a, b đúng
EM SAI RỒI!
EM SAI RỒI!
EM SAI RỒI!
EM ĐÚNG RỒI!
Bài tập 2: Điền vào bảng tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa
Bà Triệu năm 248:
BÀI TẬP
Năm
248
- Nghĩa quân đánh phá thành ấp quận Cửu Chân, khởi nghĩa sau đó lan rộng và làm chấn động khắp châu Giao.
- Lục Dận đem quân đàn áp, nghĩa quân chống trả quyết liệt, Bà Triệu hi sinh trên Núi Tùng.
Phú Điền
(Hậu Lộc-
Thanh Hoá)
Do lực lượng
chênh lệch,
quân Ngô
hiểm độc nên
cuộc khởi nghĩa
thất bại
Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc ta.
DẶN DÒ
Học bài cũ theo nội dung câu hỏi cuối bài.
Ôn lại tất cả các bài đã học từ chương III,
làm bài tập trong vở Bài tập LS, tiết sau làm bài tập LS
TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM !
 
Gửi ý kiến

về đầu trang

Click vào đôi chim để về đầu trang