Chia một số thập phân cho một số thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trương Thu Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:03' 05-07-2009
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 367
Số lượt thích: 0 người
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Người chơi đầu tiên nêu một phép tính trong bảng nhân 8 để đố người chơi tiếp theo. Nếu trả lời đúng người đó sẽ chiến thắng và được quyền nêu một phép tính khác để đố người chơi tiếp theo. Các em hoàn thành trò chơi này trong thời gian 30 giây.
Bảng nhân 9
9 được lấy 1 lần, ta viết:

9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy :
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 =
9 + 9 + 9 =
27
= 18 + 9 = 27
Vậy :
9 x 1 = 9
9 x 9 =
9 x 10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 8 =
9 x 7 =
Toán
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
+ 9
Hãy lập các phép tính nhân còn lại
9 x 9 =
9 x10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 8 =
9 x 7 =
36
45
54
63
72
81
90
9 x 1 = 1
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
+ 9
+ 9
+ 9
+ 9
+ 9
+ 9
+ 9
9 x 2 =
9 x 1 =
9 x 9 =
9 x10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 3 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
Bài 1: Tính nhẩm
9 x 4 =
9 x 1 =
9 x 3 =
9 x 2 =
9 x 7 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 8 =
9 x 9 =
9 x 10 =
0 x 9 =
9 x 0 =
36
9
27
18
63
54
72
45
81
90
0
0
Bài 2: Tính
a) 9 x 6
9 x 3 x 2
b) 9 x 7 - 25
9 x 9 : 9
= 54 + 17
= 71
= 63 – 25
= 38
= 81 : 9
= 9
= 27 x 2
= 54
+ 17
Bài 3
Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?
Tóm tắt:
Bài giải
Lớp 3B có số bạn là:
3 x 9 = 27 (bạn)
Đáp số :27 (bạn)
9 bạn
? bạn
Ba tổ:
Hãy đặt đề toán có phép tính giải thuộc
bảng nhân 9 ?
18
27
54
81
9
27 + 9 =
36
Bài 4
Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống
36 + 9 =
45
54 + 9 =
63
63 + 9 =
72
81
72
63
9
54
18
27
36
45Sẽ có 10 em tham gia chơi. Lần lượt các người chơi sẽ chọn một phép tính bất kì ( từ 1 đến 10) và nêu nhanh kết quả phép tính đó. Nêu kết quả đúng trong một phép tính sẽ được thưởng một bông hoa màu đỏ. Các em hoàn thành trò chơi này trong thời gian 30 giây
9 x 3 =
9 x 9 =
9 x 4 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 5 =
9 x 6 =
9 x 10 =
9 x 2 =
9 x 5 =
27
81
36
9
72
45
54
90
18
45
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Bảng nhân 9
9 được lấy 1 lần, ta viết:

9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy :
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 =
9 + 9 + 9 =
27
= 18 + 9 = 27
Vậy :
9 x 1 = 9
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
9 x 6 = 54
9 x 5 = 45
9 x 4 = 36
9 x 8 = 72
9 x 7 = 63
Toán
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9
9 x 3 = 27
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
Chương 2:
Bài 1:
ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ
Avatar

Chúc Diệu Hương buổi tối vui vẻ !

 
Gửi ý kiến

về đầu trang

Click vào đôi chim để về đầu trang